0251 22 95 75

Legionellapreventie

legionellapreventie
Geheel vrijblijvend!
contact opnemen

Legionellapreventie

De eigenaar van een drinkwaterinstallatie heeft zorgplicht. Dat betekent dat de eigenaar de verplichting heeft om gebruikers van het pand te beschermen tegen besmetting met de legionellabacterie. De wettelijke afspraken inzake legionellapreventie zijn vastgelegd in het Drinkwaterbesluit, in de NEN 1006 -Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties, in de BRL 6010 en in de regeling legionellapreventie. Deze normen hebben tot doel dat iedereen in Nederland veilig drinkwater uit de kraan kan nuttigen, met schoon water zijn tanden kan poetsen en onbezorgd kan douchen. Vanzelfsprekend heeft Bcool alles in huis om de voorschriften van NEN 1006 waar te maken.

We doen er alles aan om legionella voorgoed te verbannen.

Onze directeur Rob van Henten zit in de werkgroep legionellapreventie van ENVAQUA, de Nederlandse brancheorganisatie voor leveranciers en producenten van milieu- en watertechnologie. 

Onze werkwijze
Bcool realiseert optimaal functionerende drinkwaterinstallaties. We analyseren en zorgen indien gewenst ook voor reparatie en het (periodiek) uitvoeren van beheersmaatregelen, alles voor de preventie van legionella.

Risicoanalyse
Middels een risicoanalyse creëren we een volledig beeld van de staat van de drinkwaterinstallatie en brengen we eventuele pijnpunten in kaart. Wanneer we onvolkomenheden of ronduit gevaarlijke aspecten constateren brengen we onze relatie direct op de hoogte en dragen we zorg voor de benodigde aanpassing ter preventie van een legionellabesmetting. Onze bevindingen leggen we vast in een op maat gemaakt beheersplan.  

Aanpassingen aan drinkwaterinstallatie
In veel gevallen voldoet een eenvoudige aanpassing aan de drinkwaterinstallatie voor de preventie van legionella. Denk aan aanpassingen aan dode leidingstukken, delen in het leidingwerk waar niet of nauwelijks doorstroming plaatsvindt, of aan leidingwerk dat te dicht langs warmtebronnen loopt. Ook de beveiligingen in het leidingwerk, de keerkleppen, worden volledig nagelopen en waar nodig vervangen.

Periodieke maatregelen
Wanneer aanpassingen aan het leidingwerk niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer het leidingwerk in beton is gestort, zijn periodieke maatregelen ter preventie van legionella aan te raden. Bcool is expert in het uitvoeren van beheersmaatregelen.

Voorkom onveilige situaties
Zorg voor legionellapreventie met een optimaal werkende drinkwaterinstallatie, laat deze periodiek controleren door het team van Bcool! Vanzelfsprekend vallen ook de monstername en laboratoriumanalyse onder onze expertise. Een overzichtelijk rapport geeft na elke controle inzicht in alle meetgegevens.

Laat de legionellapreventie over aan Bcool. We controleren, repareren en monitoren Uw drinkwaterinstallatie zodat U zeker bent van veilig drinkwater.

 

Jaarlijkse controle

Jaarlijkse controle verkleint de kans op slecht functionerende onderdelen en lekkages. Heeft u een onderhoudscontract bij Bcool en constateert u toch een defect? Dat is met onze 24-uursservice zo verholpen! Meer informatie? Neem contact op via 0251-229575.

contact opnemen
neem vrijblijvend contact met ons op
geheel vrijblijvend!
Velden met een * zijn verplicht
0251 22 95 75