0251 22 95 75

Keerklepcontrole

keerklepcontrole
Geheel vrijblijvend!
contact opnemen

Keerklepcontrole

Apparaten die rechtstreeks op de drinkwaterinstallatie zijn aangesloten (denk aan de vaatwasser en een brandslanghaspel) en ook de drinkwaterinstallatie zelf bevatten keerkleppen. Keerkleppen zijn  beveiligingen die voorkomen dat besmet of verontreinigd water terugstroomt in de installatie. Bcool plaatst, controleert en vervangt deze keerkleppen zodat jij zeker bent van een optimaal veilige drinkwaterinstallatie.

Keerkleppen waterleiding controleren: zo werkt dat

Is er wetgeving die keerkleppen controleren verplicht?

Volgens het Drinkwaterbesluit (waarin de wettelijke kwaliteitseisen voor drinkwater zijn vastgelegd) moeten terugslagkleppen, ook wel keerkleppen, jaarlijks worden gecontroleerd en onderhouden. Bcool voert de keerklepcontrole graag voor u uit, zodat er langdurig en ongestoord gebruik kan worden gemaakt van de drinkwaterinstallatie (conform het Waterwerkblad 1.4g).

De keerklepcontrole bestaat uit de volgende stappen:
  1. identificatie van de keerkleppen in de drinkwaterinstallatie en in de aangesloten apparaten
  2. controle van de toepassing en locatie van de keerkleppen
  3. controle op de werking van de keerkleppen (voorkomt de keerklep daadwerkelijk het terugstromen van verontreinigd water)
  4. eventuele aanpassingen aan de keerkleppen
  5. vastleggen van de bevindingen in een helder rapport

Bij een drinkwaterinstallatie met meer dan 50 keerkleppen is het sinds 1 februari 2012 toegestaan de keerkleppen steekproefsgewijs te controleren. Voorwaarde hiervoor is dat de locaties van alle geïnstalleerde keerkleppen op tekening zijn aangegeven. Komt er uit de steekproef een defect boven water, dan moeten alsnog alle keerkleppen gecontroleerd worden. Besteed u de keerklepcontrole uit aan Bcool? U kunt zowel de controle als de planning in onze handen leggen. Wij nemen contact op zodra het tijd is voor de volgende keerklepcontrole. Zo heeft u er geen omkijken naar.

Keerklepcontrole en legionella - voorkom onveilige situaties

Zorg voor legionellapreventie met een optimaal werkende drinkwaterinstallatie, laat de installatie en de daarin aangebrachte beveiligingen (keerkleppen) periodiek controleren door het team van Bcool! Vanzelfsprekend vallen ook de monstername en laboratoriumanalyse onder onze expertise. Een overzichtelijk rapport geeft na elke keerklepcontrole inzicht in alle meetgegevens.

Zeker zijn van veilig drinkwater?

Waar andere partijen vaak ofwel het uitvoeren van risicoanalyses en het opstellen van beheersplannen ofwel het installatiewerk voor hun rekening nemen, krijgt u bij Bcool het hele pakket. Zo heeft u één aanspreekpunt en bent u zeker van goed advies én vakkundige uitvoering van installatieaanpassingen en beheersmaatregelen. Laat ook de keerklepcontrole van de drinkwaterinstallatie over aan Bcool. We controleren, repareren en monitoren uw drinkwaterinstallatie zodat u zeker bent van veilig drinkwater.

Jaarlijkse controle

Jaarlijkse controle verkleint de kans op slecht functionerende onderdelen en lekkages. Heeft u een onderhoudscontract bij Bcool en constateert u toch een defect? Dat is met onze 24-uursservice zo verholpen! Meer informatie? Neem contact op via 0251-229575.

contact opnemen
neem vrijblijvend contact met ons op
geheel vrijblijvend!
Velden met een * zijn verplicht
0251 22 95 75